2009. január 18., vasárnap

Könyvajánló- GRAFIKÁHOZ


Könyvajánló -

Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái.

A Műszaki Könyvkiadó gondozásában 2003-ban jelent meg ez a hiánypótló mű, amelyet ajánlunk minden kedves kollégánk figyelmébe.
A magát műveltnek tartó ember fontosnak tartja, hogy világának különféle területeit illetően minél megbízhatóbb alapismeretekkel rendelkezzen. Valahogy hozzátartozik szellemi igényességünkhöz, hogy a bennünket körülvevő dolgokban ne érezzük magunkat teljesen műveletlennek. Tessék azonban belegondolni, mit tudunk arról, hogy hogyan lehet létrehozni egy könyv lapjain a szürke számtalan árnyalatát hordozó grafikákat, vagy a színek kápráztatóan gazdag sorát felvonultató képeket. Legtöbbünk rögtön kezdhet pironkodni a témát illető műveletlensége miatt, s ez jó ok arra is, hogy a lehető leghamarabb belemerüljön Szenteczki Csaba igényesen összeállított művébe.
A nyomdatechnika és a reá támaszkodó művészi kifejezésmódok fejlődése, valamint az e köré épülő kultúrák története iránt komolyabban érdeklődő laikusnak olyan átfogó, magas színvonalú, részletekben gazdag áttekintést ad a könyv, amelyhez eddig magyar nyelven valószínűleg csak számos forrásmunkát felkutatva juthatott hozzá.
A nyomdatechnika ismerőitől eltekintve jobbára csak a számítógép okán tudjuk, hogy egy-egy jó minőségű kép előállításához a színek tízezreinek kell rendelkezésre állniuk. A képernyőn még nem is tűnik olyan nehéznek ezt elérni, hiszen ott pontonként lehet elektronikus úton meghatározni a színösszetételt. Legtöbben azonban elképzelni sem tudjuk, hogyan voltak képesek a nyomdászok jó minőségű képeket előállítani a számítógépet megelőző korokban. Tudjuk viszont, milyen óriási jelentősége volt a társadalmak fejlődésében annak, hogy ezt meg tudták tenni. Az írott szövegek nyomdai úton való sokszorosításának széles körű gyakorlati megvalósítása olyan innováció volt, amely több tekintetben is hatalmas minőségi előrelépést hozott az emberiség számára, mindenekelőtt döntő jelentőséggel bírt az ismeretek terjesztésében.
A középkorban a kézírás volt az egyetlen olyan információhordozó eszköz, amely lehetővé tette nagy mennyiségű adat és információ rögzítését, és ezzel a mindenkor éppen szükséges részletezettségű leírások készítését. A kézírás volt az egyetlen, ami valóban megfelelő pontosságot és megbízhatóságot tudott biztosítani a rögzítésben és a visszaadásban, és képes volt igen időtálló, a baleseteket és az esetleges pusztítást leszámítva igen hosszú ideig fennmaradó információhordozóként szolgálni.
Az információterjesztésben ugyanakkor igen korlátozott lehetőségei voltak a kézírásos technikának a kézzel történő másolás lassúsága miatt. Ezen felül, az így létrehozott kéziratok nagyon drágák voltak, ami természetesen tovább szűkítette a terjesztés lehetőségét. A nyomdai úton történő sokszorosítás megszüntette ezeket az akadályokat, és ezzel merőben új lehetőségeket nyitott meg az információk terjesztésében.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás