2008. október 17., péntek

MKE- Felvételi infok 2

Felvételi információk - 2008


Vizsgamentességek

Az Országos Középiskolai Rajzversenyen 1-3. helyezést elért jelentkezők az első szakasz rostavizsgáján nem esnek ki. A versenyen elért eredmény igazolását legkésőbb az első szakasz rostavizsgájának napján kell benyújtani.

A felvételi vizsga
Nappali tagozaton a felvételi vizsga három részből áll:
első szakasz: előrosta:
Festőművész: 2008. március 25-26.
Szobrászművész: 2008. március 25.
Grafikusművész: 2008. március 25, 26, 27.
Intermédia-művész: 2008. március 27-28.
Restaurátorművész: 2008. március 28.
második szakasz: rostavizsga: 2008. június 30 - július 4. (folyamatosan)

harmadik szakasz: gyakorlati: 2008. július 7, 8, 9, 10. (folyamatosan)

Vizuális nevelőtanár szakon a gyakorlati vizsga: 2008 június 30, július 1, 2, 3.

A felvételi vizsga tárgyai szakonként

Festő
Első szakasz. Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: minimum 10, maximum 20 db eredeti munka (kiegészítésként bemutatható fotódokumentáció is).
Második szakasz. Kötelező tanulmányrajz: fejrajz; aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után szabadon választott rajzi technikával (szén, ceruza, kréta); a szak által megadott feladat szabadon választott festészeti technikával (akvarell, tempera, pasztell), a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével.
Harmadik szakasz. A szak által megadott feladat (beleértve kreatív, kompozíciós, tervezési stb. feladatokat), valamint az otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen számot kell adni a jelöltnek az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről, a megadott szakirodalom (Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára - Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002.), valamint a helyi múzeumok és kortárs kiállítások alapján. Tájékozottnak kell lennie a XX. század és a kortársművészet területén.

Grafika (képgrafika szakirány)
Első szakasz. Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajz, egyedi rajz, egyedi grafika, esetleg sokszorosított grafikai lapok, maximum 20 munka. Csak eredeti grafikákat fogadnak el, fénymásolatokat és számítógépes nyomatokat nem.
Második szakasz. Kötelező tanulmányrajz: fejrajz (maximum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után; valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.), a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz. A szak által megadott feladat (beleértve kreatív, kompozíciós stb. feladatokat is), valamint az otthoni munkák bemutatása, beszélgetés (Szőnyi István: A képzőművészet iskolája I-II. grafika részből).

Grafika (tervezőgrafika szakirány)
Első szakasz. Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajz, szakmai jellegű munkák, maximum 20 munka.
Második szakasz. Kötelező tanulmányrajz: fejrajz, aktrajz élő modell után, félíves méretben, szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. A szak által megadott feladat, valamint otthoni munkák bemutatása. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz. A szak által megadott feladat (beleértve kreatív, kompozíciós, tervezési stb. feladatokat is), valamint az otthoni munkák bemutatása, beszélgetés.

Szobrász
Első szakasz. Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: rajzok, plasztikák (bármilyen anyagban), minimum 3-5 db. Bemutatható: fotók.
Második-harmadik szakasz folyamatos. Aktrajz élő modell után. Fej mintázása, agyagban, élő modell után. A szak által megadott, naponta változó feladat és beszélgetés. A feladatok a jelentkezők formai kreatívitását komponáló-, alakító-, rögtönzőképességét teszik próbára. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése. (Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára - Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002., Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honeff: Művészet a 20. században- Taschen/Vince Kiadó, 2004.)

Restaurátor (szobrász)
Első szakasz. Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajz, kisplasztikák, portrék, érmek, faragás, illetve nagyobb méretű szobrokról készített fotódokumentáció.
Második szakasz. Fej mintázása agyagban, élő modell után. Akt rajzolása drapériával, élő modell után (félíves rajzlapon, szabadon választott technikával). Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz. Figurális dombormű másolása (agyagban, léptékváltoztatással), otthoni munkák bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismerete). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget, a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét. (Ajánlott könyvek: A képzőművészt iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.).

Restaurátor (festő)
Első szakasz. Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajz, színes tanulmányok (bármilyen technikával), másolat (lehetőleg akvarellel). Bemutatható: fénykép (nem beszállítható terjedelmes munkákról), restaurálási dokumentáció. A bemutatott anyag ne tartalmazzon videokazettát, diapozitívokat, eredeti múzeumi műtárgyat (helyette csak fényképet).
Második szakasz. Fejrajz; aktrajz élő modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz. Színes másolat készítése megadott képről léptékváltoztatással akvarell, otthoni munkák bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismerete). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget, a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét. (Ajánlott könyvek: Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994. A képzőművészt iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.).

Intermédia
Első szakasz. Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: Az eddigi munkásságot reprezentáló válogatás bármilyen technikával készült munkákból (rajz, fotó, mozgókép (csak VHS video - PAL - vagy DVD - video PAL formátumu, stb.), illetve tervek, dokumentáció. Maximum 20 munka, legfeljebb A1-es méretben. A szakválasztás rövid írásos indoklása.
Második szakasz. Kötelező tanulmányrajz szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.), a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Komplex, szakirányú felvételi a hagyományos művészeti technikák alkalmazásával (rajz, plasztika, fotó, montázs, kollázs, stb.) tematikus feladatok formájában.
Tájékozódó beszélgetés, melyre egy saját készítésű munkát hozzon magával a felvételiző.
Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz. A jelentkező művészettörténeti ismereteit és művészeti tájékozottságát felmérő beszélgetés. A jelentkező mutasson be egy válogatást korábbi, bármilyen technikával készített önálló műveiből rövid beszélgetés keretében. Lényeges, hogy ez a válogatás átfogó képet nyújtson a jelentkező érdeklődési köréről, terveiről is. A Felvételi Bizottság által adott feladat (beleértve kreatív, kompozíciós feladatokat is) megoldása meghatározott technikával. Az első és második hét feladataira készült megoldások bemutatása a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében. (Ajánlott irodalom: Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig; Hamvas Béla-Kemény Katalin: Forradalom a művészetben; Moholy-Nagy Lászó: Látás mozgásban; (Intermédia-Műcsarnok, 1997); Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára.)

A nappali tagozat vizsgáin az általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002.
Grafika (képgrafika szakirányon): Szőnyi István: A képzőművészet iskolája I-II. grafikai rész is.

Vizuális nevelőtanár (egyetemi)
Fejrajz élő modell után, félíves méretben, aktrajz élő modell után, max. 70x100 cm-es méretben. A szak által megadott feladat. Szakmai beszélgetés (otthon készített munkák, esetleg portfoliót kell bemutatni).

A felvételi vizsgán készített munkák az Egyetemen maradnak

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás