2009. augusztus 25., kedd

Kezdődik a suli :)


Eljött a várva várt....sulikezdés !!


2009 szeptember 15-től újraindulnak

felnőtt és gyerek kurzusaink .

A gyerekek 1/2 3-tól, a felnőtteket 1/2 5-től.

Áraink nem változtak !!


Bérleteket szeptember 4-én és 8-án is lehet váltani

16,00-tól-18,00-ig.

Minden régi és új tagunkat szeretettel várjuk :)))Fontos !!!

125 éve született Mattis Teutsch János, az európai avantgárd mestere2009.08.11.
125 éve, 1884. augusztus 13-án született a Mattis Teutsch János festő, szobrász, grafikus, aki realista szemléletével és szürrealisztikus kompozícióival a magyar képzőművészet egyik páratlanul izgalmas képviselője.
Brassóban született, édesapja Mátis János, háromszéki székely szabósegéd, aki még fia születése előtt meghalt. Az özvegy csakhamar újra férjhez ment egy Friedrich Teutsch nevű brassói szászhoz, aki a megszületett gyermek nevelőapja lett. Ezért a kettős név, melynek sok változata fordul elő, mint Teutsch János, Mátisz Teutsch, Máttis Teutsch, Mattis Teutsch, Hans Mattis Teutsch (kötőjellel és anélkül). Iskoláit Brassóban járta, a gimnázium után a magyar nyelvű Állami Fa- és Kőipari Szakiskolában végzett. 1901-től a budapesti Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola, majd 1903-tól a müncheni Bajor Királyi Képzőművészeti Akadémia hallgatójaként kisplasztikát és szobrászatot tanult. 1905-től Párizsban Gauguin és Vincent van Gogh művészetét tanulmányozta. A festő a szecesszió felől eljutott az expresszionizmushoz. 1908-tól Berlinben alkotott, munkáiban nyomon követhető, hogy miként hatott rá a fauvizmus, a Die Brücke-csoport vagy a Kandinszkij és Franz Marc alapította Der Blaue Reiter köre.1909-ben szülőföldjére visszatérve egykori iskolája, a brassói Faipari Szakiskola tanára lett, feleségül vette Borsos Gizellát, majd két gyermekük született. 1910-ben Barssóban Sebastian Hann-Verein karácsonyi tárlatán vett részt német és magyar művészek társaságában. Ebben az időben egyre több faszobor került ki a keze alól. Kisplasztikai műveinek jellemzője a tökéletes csiszoltság, a gyakran többréteges festés, a finom fényezés.Mattis Teutsch 1913-ban azért utazott Pestre, hogy tüdőbajban szenvedő feleségét gyógyíttassa és így fokozatosan bekapcsolódott a magyar főváros művészeti életébe. 1916-ban a felesége meghalt, de még ebben az évben Budapesten a Nemzeti Szalon két tárlatán is kiállított. Hírnevét, művészi tekintélyét azonban egyértelműen a Ma folyóiratnál 1917-ben és 1918-ban rendezett kiállításai alapozták meg. Kassák Lajos így írt Mattisról: "Mintha a láthatatlan Isten küldte volna hozzánk, egy fiatal brassói festő, Mattis Teutsch János jelentkezett nálam."A Tanácsköztársaság alatt Budapesten dolgozott, majd visszatért Brassóba. Az 1918-as bécsi kiállítása idején megismerkedett Marie Konraddal, akit egy évvel később feleségül vett. 1920-ban megnyílt első bukaresti kiállítása a Maison d'Art-ban, 1921-ben Berlinben a Sturm galériában állított ki Klee-vel, Archipenkóval és Chagall-lal közösen. 1924-ben részt vett a Contimporanul első nemzetközi kiállításán Bukarestben, Hans Arp, Paul Klee, Victor Brauner és Constantin Brancusi társaságában. 1925-ben Párizsban nyílt egyéni tárlata, 1928-ban részt vett a berlini nemzetközi absztrakt kiállításon. 1928-1931 között nyaranta a nagybányai művésztelep munkájába kapcsolódott be. A húszas évek második felében Mattis Teutsch művészetében a konstruktív-geometrikus képalkotás került előtérbe. 1944-ben megalakította a brassói Képzőművészek Szövetségét, amelynek 1944-től 1949-ig és 1957-től 1959-ig is elnöke volt. 1947-ben nyílt az első, háború utáni egyéni kiállítása Brassóban. Az 1950-es évek elején naturalisztikus életképeket festett, majd utolsó korszakában fejeket és kezeket ábrázolt. Ebben az időben elmaradt a várt elismerés. 1960. március 17-én halt meg Brassóban, fia Mátis János így írt utolsó napjairól: "azt mondta, most alszik 100-150 évig, és ha művészetét megértik, újból itt lesz közöttünk."

FISE Galéria augusztus 18. (kedd) - 29. (szombat)
PLEASE-MAAK - A MAAK csoport kiállítása

Közreműködő(k):Zaboeva Anna - tervezőHajas Ági - építészBoltresz Attila - fotográfus
Harmadszor lép nagyközönség elé a MAAK design csoport, ezúttal a csoport három alkotójának közös munkáit tekinthetik meg a látogatók: Zaboeva Anna extravagáns cipőkollekcióit és kiegészítőit, Boltresz Attila divatfotóit és Hajas Ági kísérleti cipőbútorait.A MAAK design csoport törekvése, hogy a különböző művészetek integrációjával egy-egy alkotás nem csak egymás melletti viszonyban, hanem egymás szerves részeként születhessen meg, ezzel egy új egységet hozva létre. Az alkotások a természetközeli, letisztult formavilág jegyében születnek, akár a természetest meghagyva a maga megbontatlan, teljes mivoltában.A csoport alkotói filozófiája hazánkban még szinte ismeretlen, de Japánban egy ősi irányzathoz közel álló szemléletmód, minek alapján méltán nevezhetik alkotásaikat wabi-sabi alkotásoknak. Jelentése: a valóság szépsége a maga tökéletlen, természetes, múlandó voltában."A wabi-sabi egy élet minőség, egy filozófiai irányzat, egy szépség idea, de mindenekelőtt egy belső tapasztalat, amely megváltoztatja az utat és segít megélni a pillanatot, megtalálni a harmóniát a leghétköznapibb rítusainkban is." (Leonard Koren)A Pleasemachine és a MAAK design első közös alkotásait is bemutatják, ahol a cipő és a bútor kapcsolatának újrafogalmazása mellett a természetes anyagok (fa, bőr) is kölcsönösen visszavezetésre kerül mind a cipő, mind a bútorkészítésbe. A kiállításon egy olyan cipőtárolót is megtekinthetnek a látogatók, amelynek magalkotása során a bútor illetve a cipőtervező szoros együttdolgozásban hozza létre a művet, így képezheti a cipő szerves részét a bútornak.


2009. október 28. (szerda) - 2010. február 14. (vasárnap)
Botticellitől Tizianóig
Közreműködő(k):
Tiziano Ferro - festőművészSandro Botticelli - festőművész
A budapesti Szépművészeti Múzeumban őrzött festmények, rajzok, grafikák, szobrok és antik műtárgyak igen jelentős része származik Itáliából. Egyedül a Régi Képtár festményeinek jó egyharmada, több mint ezer alkotás itáliai mesterek műve, vagyis joggal állíthatjuk, hogy a Múzeum az olasz kultúra magyarországi jelenlétének egyik legfontosabb helyszíne.Egy tág panorámát nyújtó festészeti kiállítást kívánunk rendezni, amely főként olasz gyűjteményekből kölcsönkért remekművekkel a Szépművészeti Múzeum látogatóinak ismereteit bővíti tovább az itáliai festészetről, korábban megszerzett élményeit elmélyíti. A kiállításon kiemelten szerepelnének azoknak a nagy, újító egyéniségeknek a művei, akik a múzeum egyébként rendkívül gazdag, és az egyes iskolákat, áramlatokat történeti teljességgel illusztrálni képes gyűjteményében nincsenek jelen.Az itáliai reneszánsz festészetet reprezentáló tárlaton több mint 110 művet terveznek bemutatni, melyből mintegy 30 a saját gyűjteményünkből kerülne ki. A fennmaradó 80 kép többségét olasz múzeumoktól kérik kölcsön, ám kölcsönadó partnerek lesznek az olyan nagy európai múzeumok is, mint a párizsi Louvre, a madridi Prado, a londoni National Gallery és a bécsi Kunsthistorisches Museum.Az egy-egy nemzet festészetét átfogóan, főművekkel bemutató kiállításból kettő is volt Magyarországon a közelmúltban. A 2006 tavaszán megrendezett "El Greco, Velázquez, Goya. Öt évszázad spanyol festészetének remekművei" című kiállítás, amelyhez számos német múzeum mellett a bécsi Kunsthistorisches Museum és a madridi Prado is kölcsönzött műveket, a maga 200.000 fölötti látogatói létszámával 2006-ban a világon a kilencedik leglátogatottabb olyan kiállítás volt, amely régi mesterek műveit mutatta be. Előtte, 2004 végén, 2005 elején a Fény és árnyék - Mesterművek, 400 év francia festészete című kiállítás 300.000 látogatót vonzott a Műcsarnokba. De nemzetközileg is sikeresek az ilyen típusú nagy, átfogó tárlatok. Így például az elmúlt évben a New York-i Guggenheim Múzeumban volt óriási siker a "El Grecótól Picassóig" című kiállítás.július 15. (szerda) - október 25. (vasárnap)
Turner és Itália

Közreműködő(k):Joseph Mallord William Turner - festőművész
A kiváló brit festőt egyetlen mű sem képviseli a Szépművészeti Múzeumban, és 2009 nyarán először lesz önálló kiállítása Magyarországon. A Turner és Itália című tárlat, amelyet a művész legkiválóbb angol ismerői állítottak össze, Ferrara és Edinburgh után, némi módosítással érkezik harmadik helyszínként Budapestre. A tematikus kiállítás időrendben mutatja be a művész pályáját a korai tájképektől kezdődően egészen utolsó korszakának a motívumot a színekben feloldó, már-már absztrakt képekig. A rendezők a címet a lehető legtágabban értelmezik, hiszen nemcsak olyan alkotásokat láthatunk majd, amelyek Turner itáliai utazásai során, vagy itáliai motívumok felhasználásával készültek, hanem olyanokat is, amelyek az ott dolgozó művészek hatását tükrözik. Turner 1819-ben járt először Itáliában; felkereste többek között Velencét, Rómát, Nápolyt és Firenzét. A mediterrán táj élményének és fényviszonyainak hatására stílusa alapvetően megváltozott, palettája kivilágosodott. 1828-1829-es római útja során ki is állított a városban. Turner háromszor járt Velencében, és mint oly sok művészt, őt is rabul ejtette a hely különleges atmoszférája. A város ihlette fénnyel telített akvarelljei és késői befejezetlen színvázlatai manapság különösen népszerűek, hiszen a szemlélő az absztrakt festészet előzményeit fedezheti fel bennük.A budapesti kiállításon közel 80 alkotás szerepel, melyek funkciójuk és technikájuk szempontjából a művész sokoldalúságát mutatják be. Láthatók lesznek olajfestmények, nagyméretű akvarellek, ceruzarajzok, metszet előkészítő rajzok, vázlatkönyvek, Turner művei nyomán készült sokszorosított grafikák.A kiállítás a művész hagyatékát őrző londoni Tate Britain nagylelkű közreműködésével jött létre, ezen kívül elsősorban nagy-britanniai és amerikai közgyűjteményekből érkeznek alkotások. Turner ihletőinek (Claude Lorrain, Piranesi, Richard Wilson) munkásságát a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének alkotásai szemléltetik majd a kiállításon.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás