2010. január 13., szerda

FELVÉTELI INFÓ - Új BKF !!!

Január 16. – Nyílt nap a BKF-en!

10:00 Bemutatkozik a BKF – dr. Vass László rektor és Kepes András DLA, dékán
Szakok rövid bemutatása

11:00 Vizuális művészeti szakok bemutatkozása

További programok: Mintaóra, Mintatréning, Kampuszbejárás

Információk és regisztráció a Nyílt napokra: ITT

További Nyílt Napjaink:

2010.02.01. 10:00-tól

2010.02.06. 10:00-tól

Időpont

9:30 Regisztráció

10:00 Bemutatkozik a BKF

Szakok rövid bemutatása:
- Közszolgálati szak
- Gazdasági szakok
- Turizmus alap- és mesterképzés
- Kommunikáció és Médiatudomány alapszak
- Vizuális művészeti alapszakok
- Felsőfokú szakképzések

11:00 Szakok fórumai

Kommunikáció és Médiatudomány alapszak
Vizuális művészeti alapszakok
- Fotográfia
- Mozgóképkultúra és médiaismeret
- Médiadesign
- Tervezőgrafika
Turizmus alap- és mesterképzés
Gazdálkodási és menedzsment
Nemzetközi gazdálkodás
Kereskedelem és marketing
Felsőfokú szakképzések

Szakvezetők, jelenlegi és volt hallgatók részvételével

12:00 Mintatréning

12:00 Mintaóra

12:00 Kampuszbejárás- gyülekezési pont az étteremnél
12:30

10:00-Felvételi tájékoztatás
14:00

A BKF Felvételi Információs Iroda munkatársai a nyílt nap ideje alatt folyamatosan várják a jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődőket.

10:00-Bemutatkozik a HÖK
14:00

A Hallgatói Önkormányzat tagjai az étteremben filmvetítéssel és csocsóval várják a hallgatói élet iránt érdeklődőket egy kötetlen beszélgetésre egész nap.

2010. január 16. szombat
2010. február 01. hétfő
2010. február 06. szombat

REGISZTRÁLJ MOST ÉS NYERJ BKF-ES AJÁNDÉKOKAT!

Mondjam vagy mutassam - a személyes hatékonyság ereje

A tréning a kommunikációs készségfejlesztés leghatékonyabb módszere. Eltérően a hagyományos oktatástól a tréningeken interaktívan, sokszor játékos módon tanulhatod meg például azt, hogyan kelts jó benyomást, hogyan beszélj meggyőzően vagy miként szerepelj magabiztosan.
Mintatréningünk résztvevői most ebbe nyerhetnek bepillantást.

A programra előzetes jelentkezés szükséges és az első 20 jelentkező számára tudunk részvételi lehetőséget biztosítani.

01.16. és 02.01. Non-conventional organizations
02.06. Stresszbeszéd - Hogyan rejti el a politikus a beszédbeli stressz tüneteit

http://felveteli.bkf.hu

FOTOGRÁFIA - Gőbölyös Luca DLA

A fotográfia képes arra, hogy egyidejűleg legyen a tényszerűség, a reális képzelet, a fikció és az álomvilág megteremtője. Ahhoz, hogy hallgatóink bátran alkalmazzák gondolataik megfogalmazására a fotográfia lehetőségeit, ismerniük és birtokolniuk kell annak technikáját, technológiai újdonságait. Célunk, hogy a nálunk végzett fotográfusok elsajátítsák az analitikus gondolkodást. Gondolataikat munkáikon keresztül tudják artikulálni, megállják helyüket az alkalmazott művészetek területén, ugyanakkor önálló művészi tevékenységet is folytathatnak, valamint képesek kritikusan szemlélni és megfogalmazni saját és mások művészeti tevékenységét, valamint beilleszteni azokat a hazai és nemzetközi diskurzusba.

Azok jelentkezését várjuk, akik: érdeklődnek a vizuális kommunikáció ezen területe iránt, és a fotóművészet formanyelvének elsajátításával értékek teremtésére és megőrzésére törekednek, fejlett kritikai érzékkel és a minőség iránti igénnyel rendelkeznek. Jó együttműködési, kapcsolatteremtő képességűek, fejlett vizuális érzékkel rendelkeznek.

Elhelyezkedési lehetőségek: fotográfusi munkakörökben a fotográfia és a vizuális média különböző szakterületein önálló alkotóként és/vagy saját vállalkozásban.

Főbb tantárgyak: Fotográfiai tervezési alapismeretek az alkotói, a stage, a portré, a dokumentarizmus és a kísérleti fotográfiai területeken; Kreatív tervezés, Stúdiógyakorlat és digitális gyakorlat; Tervezéselmélet; Fotográfia szaktörténet; Fotótechnika; Képmanipulációk; Képnarratívák; Történeti fotótechnikák; Elektronikus képalkotás; Művészeti interpretáció; A fotó alapú kép mint műtárgy; Újmédia kritikai stúdiumok; Nyomdatechnológia; Látványtan; Tipográfiai tanulmányok; Filozófiai, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek; Dramaturgia; Hangkultúra; Kreatív hang; Tipográfia; Nyomdatechnológia; Szerzői jogi alapismeretek; Kortárs vizuális kommunikáció


Tanárok:

András Edit

Pettendi Szabó Péter

Csontó Lajos

Pfisztner Gábor

Csoszó Gabriella

Rátki János

Farkas Antal Jama

Tatai Erzsébet

Gerhes Gábor

Telek Balázs

Gulyás Miklós

Vékás Magdolna

Illés Barna

Gobolyos Luca.JPG

„Ahhoz, hogy a hallgatók bátran alkalmazzák gondolataik megfogalmazására a fotográfia lehet őség eit, fontos, hogy megismerjék, hogy más alkotók a műfajon belül és annak határain hogyan használják ezt a vizuális nyelvet, milyen kísérleti módokon gondolkodnak, és milyen szabadon játszva bánnak a technikával, létrehozván annak akár fotográfiailag felismerhetetlen megjelenéseit is. A hallgatóinknak nem pusztán képek (művek) létrehozása a feladata, hanem egy analitikus gondolkodás elsajátítása, reflektálás, rákérdezés a fotográfia mibenlétére, azzal a céllal, hogy felfedezzék, hogy az mivé képes válni, továbbá, hogy munkáikon keresztül tudják artikulálni gondolataikat, képesek legyenek kritikusan reflektálni azokra.” Gőbölyös Luca DLA, szakvezető, Balogh Rudolf-díjas fotóművész


„A képek diktatúrájának korát éljük. Az egyre olcsóbbá váló technikai képalkotás és eszközei mára bárki számára elérhetővé váltak. Másodpercenként több millió fénykép készül világszerte. Ez a fényképtömeg teljesen átalakította a kép használatának módját és az ahhoz való viszonyunkat, de egyben a képpel való kommunikálás kimeríthetetlen hatalmát is jelzi. Hogy ezzel a hatalommal tudatosan élni tudjunk, meg kell találnunk a számunkra legmegfelelőbb és leghatékonyabb képkészítési formát és eszközt. Ez lesz itt a mi munkánk.” Gerhes Gábor, a Fotográfia szak tanára, Munkácsy Mihály-díjas képzőművész

Diploma megnevezése: Fotográfus tervező


Képzési idő: 6 félév

Képzési formák:

Nappali

 • államilag támogatott
 • költségtérítéses: 350.000 Ft/félév

NYÍLT NAP 2009.12.12. szombat 10:00

REGISZTRÁLJON MOST!

Küldetésünk Fotográfia Média design Mozgóképkultúra és médiaismeret Tervezőgrafika Felvételi

2010 JANUÁR

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

4

5

6

7NYÍLT NAP

8

9

10

11

12

13

14

15

16NYÍLT NAP

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Művészeti Intézet / Média design

MÉDIA DESIGN - Pásztor Erika Katalina DLA

A média design alapjait mindig a hozzáférhető technológiai újítások határozzák meg. Lehetőségei viszont a technikát kezelő embertől függnek, az ő kreativitásától, ismereteitől, művészi látásmódjától és szabadságától. Célunk olyan, a külső környezet változásaira érzékenyen reagáló, a folyamatokat befolyásolni képes tervezőművészek képzése, akik az (új) média design és művészet területén képesek a technika, a képi probléma mögé látva új művek létrehozására, innovatív megoldások és alkalmazások kitalálására és megtervezésére.

Azok jelentkezését várjuk, akik: érdeklődnek a média design, a zenei informatika, valamint a 3d animáció, szimuláció, vizualizáció és a játéktervezés iránt, kreatívak, számítógépes ismeretekkel, jó együttműködési képességgel, fejlett vizuális, technikai és kritikai érzékkel rendelkeznek, valamint értékek teremtésére és megőrzésére törekednek.

honlapra media design.jpg

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • tervezőművészként új média és/vagy multimédia fejlesztő cégeknél
 • önálló alkotóként és/vagy saját vállalkozásban

Főbb tantárgyak: Kreatív vizuális stúdiumok; Programozási alapismeretek; Fizikai számítástechnika; Vizuális programnyelvek; Ábrázolástechnikák; Kortárs médiaművészetek/információs architektúrák; Betűkultúra; Média design stúdiumok; Zenei informatika; Média labor (hálózati kommunikáció; Flash; 3D; szimuláció; játéktervezés); Új technológiák pszichológiai vonatkozásai; Új média kritikai stúdiumok; A zenei informatika elmélete; Szoftverismeretek; Filozófiai-, művészettörténeti-és társadalomtudományi ismeretek

Tanárok:

Balikó Emese

Pásztor Erika Katalina DLA

ifj. Csákvári József

Sárosi Anita

Erdély Dániel

Sáry Bánk

Harsányi Réka

Seres Szilvia

Krajcsi Attila PhD

Sipos Levente

Kunszt Gábor

Szabó Eszter Ágnes

Malinák Judit

Turmezei Péter PhD

Nagy Ágoston

Z. Halmágyi Judit DLA

Orr András

perika_digital.jpg„A művészeti és design praxisban olyan belső energiákat és olyan tudást lehet és kell mozgósítani, amivel képessé válunk másokban is energiákat felszabadítani, hatással vagyunk a környezetünkre, vagyis megváltoztatjuk a körülöttünk lévő világot. Ezt kutatjuk és gyakoroljuk mi is, és amit tudunk, megosztjuk veled. Nincsenek kész receptek, nincsenek kitaposott utak, kánonok, hogy ezt hogyan kell csinálni. Hisszük, hogy művészet, technológia, vállalkozó szellem és innováció közös metszetében még számtalan olyan lehetőség van, amelyek felfedezése rád vár.” Pásztor Erika Katalina DLA, szakvezető, építész, médiaművész

„A világ körülöttünk egyre inkább két fő színtéren zajlik, a valóságos és a virtuális (digitális) terekben, közösségekben. Mindkét terep ugyanolyan nyilvánosságot teremt és jelent, amelyben lehet és érdemes párbeszédet folytatni. A média design lehetőségei közé tartozik, hogy átjárhatóságot biztosít terek és események között. Aki kreatívan szemléli a világot és összefüggéseket keres, közösen is szeretne gondolkodni, annak a média design szakon a helye. A kérdés az, hogy hogyan tudunk a mában olyan virtuális és valós, digitális és analóg, egyéni vagy közösségi projekteket indítani, amelyekben az élhető és gazdaságilag is fenntartható jövő ígérete rejlik. Erre a média design szakra elsőként jelentkezőkkel közösen fogjuk megadni a választ.” Szabó Eszter Ágnes, a Média design szak tanára, képzőművész

Diploma megnevezése: Média designer

Képzési idő: 6 félév

Képzési formák:
Nappali

 • államilag támogatott
 • költségtérítéses: 350.000 Ft/félév

NYÍLT NAP 2009.12.12. szombat 10:00

REGISZTRÁLJON MOST!

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET - Kepes András DLA

A mozgóképek végigkísérik életünket. Nem csak a saját belső vásznunkon pereg a film, de velük dolgozunk, informálnak, szórakoztatnak, segítenek érzéseink, gondolataink megfogalmazásában. Megkerülhetetlenül és néha irányíthatatlanul részei életünknek. Hallgatóink az itt megszerzett ismereteik birtokában képesek lesznek tájékozódni a mozgóképek világában, új vizuális megoldásokat találni, alkotni, és együttműködni mozgókép-művészekkel.

Azok jelentkezését várjuk, akik: érdeklődnek a vizuális kommunikáció, a mozgóképek különböző formái iránt, kreatívak, fejlett vizuális intelligenciával rendelkeznek, jó együttműködési és kommunikációs készséggel bírnak.


Elhelyezkedési lehetőségek:

 • tömegkommunikációs médiával foglalkozó intézményeknél mozgóképkészítői feladatkörökben
 • analóg és digitális utómunkálatok végzése terén
 • műsorkészítésben, szervezői munkakörben
 • szerkesztőségekben
 • művészi végzettséggel rendelkező szakemberek mellett munkatársként
 • reklám- és PR-szakemberek mellett mozgóképhez értő munkatársként


Szakirány:

 • mozgókép-készítő

Főbb tantárgyak: Magyar és egyetemes filmtörténeti ismeretek; Médiatörténeti ismeretek; Filmforgalmazási ismeretek; Televíziós műsorkészítési ismeretek; Filmelmélet; Mozgóképes szövegek elemzése; A műsorkészítés és médiafejlesztés alapjai; Operatőri ismeretek; Vágási ismeretek; Rendezői mesterség; Forgatókönyvírás; Televíziós interjú és riport készítése; A dokumentumfilm-készítés alapjai; Hang, zene, effekt; Kreatív stúdiógyakorlatok; Szerkesztői gyakorlatok; A kereskedelmi televíziózás története; Reklámfilm és klip

Tanárok:

Asbót Kristóf

tv-rendezés, kreatív gyakorlat

Babos Tamás

operatőri ismeretek

Dr. Báron György

filmtörténet, filmelmélet
(vendégprofesszor SZFE)

Bereményi Géza

forgatókönyvírás, filmrendezés

Gárdos Péter

filmrendezés, forgatókönyvírás

Gulyás Buda

operatőri ismeretek, mozgóképművészi utómunka

Kepes András

riport- és dokumentumfilm készítés, tv-elmélet

Kopper Judit

elektronikus médiatörténet, műsorszerkesztés

Krizsó Szilvia

interjú-, riportkészítés, műsorvezetés

Miklós Mari

vágási ismeretek

Rozgonyi Ádám

tv-filmrendezés, mozgóképtörténet és elmélet

Salamon András

dokumentumfilm-rendezés

Dr. Simon András

interjú-, riportkészítés, műsorvezetés

Szabó Gábor

operatőri ismeretek

Zányi Tamás

hangmérnöki ismeretek

kepes portre.JPG

„Moziból, tévéből, reklámokból, számítógépről, mobiltelefonról, prezentációkból, és még ki tudja hány helyről mozgóképek záporoznak ránk. Szórakoztatnak, informálnak, irányítanak bennünket. De vajon kik lesznek azok, akik kreatív módon kitalálják, új utakat keresve megtervezik, intelligensen megszerkesztik, és művészien rögzítik ezeket a képeket? Talán Ön is? A Mozgókép szakon erre készítjük fel hallgatóinkat.”

Kepes András DLA, a Kommunikációs és Művészeti Kar dékánja, szakvezető, Pulitzer-emlékdíjas újságíró

„A forgatókönyv írását tanítani lehet, teljes megírását már nem. De aki elsajátítja ennek a mesterségnek a fogásait, az nem akad el a kínos buktatókon, felismeri a mellékutakat és az ösvényeket, amik a csúcspontokig vezetnek, és nem görcsöl be saját tévedéseitől. Én szeretem művelni és tanítani is, mert tréningben tartva okoz élvezetet, mint egy nemes rejtvény. És merem ajánlani másoknak is.” Bereményi Géza, a Mozgókép szak tanára, Kossuth-díjas filmrendező, író, forgatókönyvíró

Diploma megnevezése: Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos szakember mozgókép-készítő szakirányon

Képzési idő: 6 félév

Képzési formák:
Nappali

 • államilag támogatott,
 • költségtérítéses: 350.000 Ft/félév

TERVEZŐGRAFIKA - Július Gyula

A gondolatainknak csak a fantázia és a megvalósíthatóság szab határt. A tervezőgrafikus a technika segítségével átlépheti ezeket a határokat és megvalósíthatja azt, amit más csak elképzelni tud. Műveltségük, technikai képzettségük, ismereteik ezt lehetővé teszik számukra. A képzés során a hallgatókat végigvezetjük a terv és a kész grafika közötti minden munkafolyamaton, így átfogó képet kapnak arról, hogyan jut el egy ötlet a megvalósulásig.

Megismerkednek a képpel, tipográfiával, hanggal, mozgással, képesek lesznek tervezni print, multimédia vagy online felületekre is. A széleskörű ismeretek biztos alapot nyújtanak, hogy minden helyzetben a megfelelő eszközt tudják választani a cél eléréséhez.

Azok jelentkezését várjuk, akik: érdeklődnek a vizuális kultúra, a grafika ezen ága iránt, kreatívak, jó vizuális érzékkel rendelkeznek, szeretnek és tudnak csoportban dolgozni, sikerorientáltak,


Elhelyezkedési lehetőségek:

 • szabadúszó grafikusként
 • kreatív ügynökségeknél
 • tervező stúdiókban, tervező-kivitelező vállalkozásoknál

Főbb tantárgyak: Kreatív vizuális stúdiumok; Klasszikus művészeti tanulmányok; Kortárs vizuális kommunikáció; Ábrázolástechnikák; Grafikai tervezési stúdiumok; Betűkultúra - tipográfiai stúdiumok; Kreatív tipográfia; Papír- és csomagolóipari ismeretek; Nyomdatechnológia; Grafikai műhely; Grafika és tervezőgrafika történet; Grafikai tervezéselmélet és módszertan; Kreatív grafikai tervezés (művészi grafika; identitás grafika; print média; digitális média grafika); Látványtervezés; Csomagolástervezés; Kalligráfia; Képregény; Ökológia és reklám; Öko-grafika és design; Képdramaturgia - kreatív írás; Új média kritikai stúdiumok; Média- és reklámpszichológia


Tanárok:

Albert Ádám Gallusz Gyöngyi Király András Rétfalvi GyörgyiÁrendás József
Gayer ZoltánKiss Dávid
Sáry Bánk
Balla Dóra
Gerhes Gábor Kiss Pál IstvánSchleicher Nóra
Bujdosó Dezső
Gőbölyös Luca Kunsági AndreaSzabó DezsőCsanády Márton Tamás
Hornyik Sándor Malinák Judit Szabó Eszter ÁgnesCserkuti Dávid
Horváth Endre Nagy AlexandraSzacsva Y Pál Ducki Krzysztof
Ifj. Csákvári József Oláh GyörgySzőnyei GyörgyEln Ferenc
Július (Molnár) Gyula
Orosz IstvánSzuchy RóbertEperjesi ÁgnesKemény György Pásztor Erika Katalina
Tatai ErzsébetFarkas Antal Jama
Keresztes Dóra
Pinczehelyi SándorTúry GyörgyGábor Imre

TERVEZŐGRAFIKA SZAK FELVÉTELI VIZSGAA felvételi vizsga 3 fordulóból áll.

1. forduló (2010. május 26.-június 4.)
Korábban készített grafikai munkákból válogatás
(részben eredeti grafikák beadásával): A jelentkezők az Intézmény Művészeti Intézetének weboldalán a leadást 4 héttel megelőzően közzétett szakmai feladatra grafikákat küldenek be. A munkához rövid leírást kell mellékelni. A beküldendő munkák technikai paramétereiről az Intézmény Művészeti Intézetének weboldalán adnak tájékoztatást.
A jelentkezők általuk korábban készített grafikákat, grafikai sorozatokat küldenek be, amelyeket saját, önálló munkaként nyújtanak be a felvételire. Beküldendő felvételi munka: 5 db. számítógépes grafikai munka, 5 db. eredeti, klasszikus technikával készült grafika, a munkákhoz rövid leírást kell készíteni.
Ebben a fordulóban a felvételiző nem kap pontszámot, csak "megfelelt", vagy "nem felelt meg" minősítést.


2. forduló (2010. június 7.-11.)
Írásbeli teszt és rajzkészség
felmérése: élő modell utáni tanulmányrajzolás, ábrázolási, képalkotási készség bizonyítása. (a munkára 4 óra áll rendelkezésre)
Ebben a fordulóban a felvételiző nem kap pontszámot, csak "megfelelt", vagy "nem felelt meg" minősítést.


3. forduló (2010. június 14.-18.)
Szakmai gyakorlati feladat:
Egyedül, a helyszínen végrehajtandó kreatív feladat: a jelentkező két napon át alkalmazott grafikai munkákat készít, 3-3 megadott téma közül egyet-egyet választva (pl.: illusztráció, plakátgrafika, arculatterv, könyvborító, csomagolásterv). A gyakorlat 2x5 órát vesz igénybe. A feladatokhoz írásbeli leírást/indoklást is kérnek. A konkrét feladatot a jelentkezők a helyszínen ismerik meg.
Összesen 100 pont szerezhető.

Felvételi beszélgetés:
1-2. fordulón megfelelt jelentkezőkkel kerül sor. 3 saját, legjobbnak tartott munka bemutatása és legalább egy alkotó bemutatása, aki inspirálta a jelentkezőt.
Összesen 100 pont szerezhető.


A 3 forduló során összesen 200 pont szerezhető.

A felvételi vizsga időpontjáról és menetéről a jelentkezők írásos értesítést kapnak, melyben az intézmény által feltüntetett bankszámla számra kell elutalni a felvételi külön eljárási díjat.

FOTOGRÁFIA SZAK FELVÉTELI VIZSGA


A felvételi vizsga 3 fordulóból áll:


1. forduló (2010. május 26.- június 4.)

Kötelezően beadandó: A jelentkezők az Intézmény Művészeti Intézetének weboldalán a leadást 4 héttel megelőzően közzétett szakmai feladatra fotográfiákat küldenek be. A munkához rövid leírást kell mellékelni és fel kell tüntetni a megvalósításban közreműködőket [konzulens, asszisztens stb.]. A beküldendő munkák technikai paramétereiről az Intézmény Művészeti Intézetének weboldalán adnak tájékoztatást.

Korábban készített grafikai munkákból válogatás
(részben eredeti grafikák beadásával): A jelentkezők általuk korábban készített fotografikus képeket-képsorozatokat küldenek be, amelyeket saját, önálló munkaként nyújtanak be a felvételire. A munkákhoz rövid leírást kell készíteni és fel kell tüntetni a megvalósításban közreműködőket [konzulens,asszisztens stb.].
Ebben a fordulóban a felvételizők nem pontszámot kapnak, hanem "megfelelt", vagy "nem felelt" meg minősítést.


2. forduló (2010. június 7.-11.)

Írásbeli teszt:
maximum 30 pont szerezhető


3. forduló (2010. június 14.-18.)
Szakmai gyakorlati feladat:
Egyedül, a helyszínen meghatározott területen végrehajtandó feladat: a jelentkező fotóetüdöt, sorozatot, riportot, reklámot, fotó illusztrációt készít, három megadott téma közül egyet választva. A gyakorlat 4 órát vesz igénybe. A konkrét feladatot a jelentkezők a helyszínen ismerik meg.
Maximum 70 pont szerezhető.

Felvételi beszélgetés:
1-2. fordulón megfelelt jelentkezőkkel kerül sor. A beszélgetés során a jelentkezőnek be kell mutatnia a felvételi során készített munkáját.
Maximum 100 pont szerezhető.


A 3 forduló során mindösszesen 200 pont szerezhető.

A felvételi vizsga pontos időpontjáról és menetéről a jelentkezők írásos értesítést kapnak, melyben az intézmény által feltüntetett bankszámla számra kell elutalni a felvételi külön eljárási díjat.

MÉDIA DESIGN SZAK FELVÉTELI VIZSGA


A felvételi vizsga 3 fordulóból áll:


1. forduló (2010. május 26.- június 4.)
Korábban készített grafikai munkákból válogatás
(részben eredeti grafikák beadásával): 3db saját munka beküldése (film, szoftver, kép-képsorozat, weboldal [link], tervet stb.), rövid leírással, illetve feltüntetni a megvalósításban közreműködőket (stáb) is.
Ebben a fordulóban a felvételiző nem kap pontszámot, csak "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítést.


2. forduló (2010. június 7.-11.)
Írásbeli teszt:
maximum 35 pont szerezhető.


3. forduló (2010. június 14.-18.)
Készséggyakorlat:
Egy készségfelmérő gyakorlat (játék) elvégzésére kérik a jelentkezőket. A gyakorlaton egész nap dolgozhatnak, a jelentkezők munkáit a nap végén gyűjtik be és értékelik. A konkrét feladatot a jelentkezők a helyszínen ismerik meg.
Maximum 35 pont szerezhető.

Felvételi beszélgetés:
1-2. fordulón megfelelt jelentkezőkkel kerül sor. 3 saját, legjobbnak tartott munka bemutatása és legalább egy alkotó bemutatása, aki inspirálta a jelentkezőt.
Maximum 130 pont szerezhető.


A 3 forduló során mindösszesen 200 pont szerezhető.

A felvételi vizsga pontos időpontjáról és menetéről a jelentkezők írásos értesítést kapnak, melyben az intézmény által feltüntetett bankszámla számra kell elutalni a felvételi külön eljárási díjat.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZAK FELVÉTELI VIZSGA


A felvételi vizsga 3 fordulóból áll:


1. forduló (2010 május 26.- június 4.)
Írásbeli teszt:
Személyesen kitöltendő, írásbeli teszt. A teszt részben azt vizsgálja, hogy milyen általános kulturális ismeretekkel rendelkezik a felvételiző, valamint azt is, milyen előzetes ismeretekkel rendelkezik a mozgókép- kultúra területéről. A teszt felméri a jelentkező motivációját, érdeklődését, esetleges személyes szakmai élményeit.
Ebben a fordulóban a felvételiző nem kap pontszámot, csak "megfelelt", vagy "nem felelt meg" minősítést.


2. forduló (2010. június 7.-11.)
Fotózás:
Egyedül végrehajtandó feladat: a jelentkező fotóetűdöt készít, három megadott téma közül egyet választva. A gyakorlat öt órát vesz igénybe. A konkrét feladatot a jelentkezők a helyszínen ismerik meg.
Maximum 40 pont szerezhető.

Mozgóképkészítés egyénileg:
A jelentkezők önálló mozgóképes – kamerában vágott – anyagot készítenek öt megadott témából választva. Legfeljebb három perc hosszúságban. A jelentkezők munkáit a nap végén gyűjtik be és értékelik.
Maximum 60 pont szerezhető.


3. forduló (2010. június 14.-18.)
Felvételi beszélgetés:
Személyes beszélgetésre az 1. és 2. forduló együttes eredményei alapján továbbjutott jelentkezőkkel kerül sor. A beszélgetés során a jelöltnek a felvételi során készített munkáját kell kommentálnia. Továbbá beszélnie kell egy munkáról/alkotóról, ami/aki leginkább inspirálta őt, illetve amiből/akitől sokat tanult. A bemutatók hossza egyenként maximum 5-6 perc. A bemutatókat követően a felvételi bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a jelentkezőnek, vizsgálva felkészültségét és érdeklődését.
Maximum 100 pont szerezhető.


A 3 forduló során mindösszesen 200 pont szerezhető.

A felvételi vizsga pontos időpontjáról és menetéről a jelentkezők írásos értesítést kapnak, melyben az intézmény által feltüntetett bankszámla számra kell elutalni a felvételi külön eljárási díjat.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás