2008. október 16., csütörtök

Iparművészeti képzés - Design és művészetelmélet

Az iparművészet képzési ág design- és művészetelmélet alapképzési szakja design- és művészetelemző szakképzettséggel bocsátja ki hallgatóit. A végzettek interdiszciplináris műveltséggel, tájékozottsággal rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra a képi vizuális kultúra, a tárgykultúra és az építészet több szempontú, ám mégis egységes kritikai szemlélettel és készségekkel megközelítő elemzését. A képzés által oktatott általános ismeretek felölelik a filozófia, kommunikációelmélet, művészettörténet, társadalomtudomány, művészeti tekhné (például képalkotás, tárgyalkotás, téralkotás).területeit. Ennek a diszciplináris alapnak köszönhetően a design- és művészetelemzők képesek ezen tudományterületek szempontjainak és módszereinek alkalmazásához, ugyanakkor a hallgatók alaposan megismerik az alkotófolyamatokat is, hiszen ezen ismeretek hiányában az elméleti reflexió hiányos és felületes lehet. A vizuális kultúra elemzésének a társdiszciplínák ismerete mellett a kép-, tárgy- és téralkotás folyamatainak alapos tanulmányozása is integráns része. Az elméleti ismeretek mélyebb megértését, illetve az egyes tevékenységekkel kapcsolatos képességek és készségek fejlesztését az alapszak során gyakorlati képzés szolgálja.
A design- és művészetelemzők szakképzettségnek megfelelő munkakörök közé tartozik a szerkesztő, szakíró, szakoktató, munkaszervező, kurátor asszisztens feladatkörök ellátása. A végzett szakértők alkalmasak információk kritikus, a design- és művészetelmélet szakterület interdiszciplináris szempontjait integráló elemzésére és feldolgozására, idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel való hatékony kommunikációra. A képzés felkészíti hallgatóit összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális reprezentációk (mozgóképek, állóképek, térképek, diagramok stb.) megértésére, értelmezésére is.
A szakma műveléséhez szükséges személyes jellemzők és attitűdök között kiemelten fontos a minőségtudat, minőségigény és sikerorientáltság, a kritikai gondolkodás és elemzésre való képesség, valamint az értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás