2008. október 16., csütörtök

Iparművészeti képzés- Fotográfia

Az iparművészeti képzési ág fotográfia alapképzési szakja fotográfus tervező szakképzettséggel bocsátja ki végzettjeit. A fotográfia egy sajátos formanyelv, amelynek elsajátítása révén a szakma művelői képesek képi üzenetek megfogalmazására. A képzés interdiszciplináris tudást nyújt, ami lehetővé teszi a végzettek számára, hogy az integrált vizuális csatornákon keresztül és a modern képalkotási módszerek megismerésén át munkájukkal hatékony szerepet töltsenek be a vizuális kultúra társadalmi kiteljesítésében. Ez az interdiszciplinaritás azért indokolt, mert a fotográfus tervezőknek tisztában kell lenniük a fotográfiához kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai és művészeti aspektusaival egyaránt. Az ezt lehetővé tévő általános elméleti tárgyakat egészíti ki a szakmai ismeretek széles köre. A hallgatók az alapképzés során megismerik a fotográfia műfajait, a fotográfia és tágabb értelemben a vizuális kommunikáció különböző területeit, a fotográfiai tervezőtevékenységhez szükséges alapszintű gyakorlati és elméleti ismereteket, a legújabb fotográfiai technológiai eljárásokat, a rokonítható (kiegészítő és támogató) médiumok gyakorlatát. A hallgatókat arra is felkészítik, hogy képesek legyenek összehangolni a technológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseikkel.
A szakma elsajátítását az alapképzési szakaszban szakmai gyakorlat segíti elő, amelynek keretében a hallgatók a fotográfia különböző területein működő kreatív és kivitelező stúdiók, ügynökségek munkájába bekapcsolódva szerezhetnek tapasztalatokat. A gyakorlat helyszínei lehetnek reklám, editorial vagy egyéb alkalmazott jellegű fotóanyagok előkészítésével, gyártásával foglalkozó stúdiók, illetve fotóügynökségek, szerkesztőségek, valamint minden olyan terület, ahol a fotográfiát kommunikációs eszközként alkalmazzák. A hallgatók a szakmai gyakorlat során megismerkednek gyártási, fejlesztési sajátságokkal, tudásszintjüknek megfelelően bekapcsolódnak a munkába, ismereteket szereznek különböző munkafolyamatok és kreatív műveletek rendszeréről, felépítéséről, munkakörök egymáshoz való viszonyáról. A gyakorlatok során szerzett ismeretek és kompetenciák jelentős mértékben segítik a majdani pályakezdést és beilleszkedést a kreatív iparba.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás