2008. október 16., csütörtök

Iparművészeti képzés -Kerámia tervezés- Szilikát szak

Az alapképzés végzettjei a kerámiatervezés szakterületén felmerülő kézműves és ipari tervezési feladatokat látják el. A szakma feladatai közé az egyedi, a kis- és nagyszériás tárgyak tervezése, megvalósítása egyaránt beletartozik. A képzés biztosítja a hallgatók számára a kerámiatervezők munkájához szükséges kulturális és szakelméleti, korszerű technológiai és mesterségbeli, művészetelméleti és tudományos ismereteket. Az általános elméleti tudásanyag mellett a szakismeretek köre olyan területekre terjed ki, mint a kerámiatervezés területén felmerülő általános termék- és tárgytervezési feladatok megoldási lehetőségei, a fontosabb tervezői információbázisok és információszerzési források megismerése, az ergonómiai, technológiai és gazdasági szempontok tanulmányozása. A tervezési munkához elengedhetetlen, hogy a szakemberek ismerjék a szakmai feladatok ipari, gazdasági és társadalmi szempontú elemzésének módjait, rugalmasan tudjanak reagálni a piacgazdaság kihívásaira. A piaci szempontok mellett a szakma fontos követelménye az is, hogy művelői felelősséget érezzenek a vizuális és különösen a tárgyi kultúra értékeinek védelme és a tárgykultúra fejlesztése iránt a környezet megóvásának figyelembevételével.
A kerámiatervezők munkája alapvetően egy-egy termék vagy tárgy megtervezése, megvalósítása. Ehhez gyakran szükséges a társadalmi, műszaki és gazdasági területek szakembereivel való együttműködés, a tervezett tárggyal kapcsolatos tervezési megfontolások prezentálása, indoklása. A szakmai munka része a kerámiatervezés területén szokásos speciális ábrázolási technikák és tervezési módszerek magas szintű alkalmazása is.
Az alapképzési szakon kötelező szakmai gyakorlat révén a hallgatók a kerámiatervezés különböző területein megismerhetik az iparvállalatok terméktervező, termékfejlesztő munkáját, illetve a design-vállalkozások vagy kisebb tervező-gyártó vállalkozások mindennapjait. A szakmai gyakorlat remek lehetőség arra, hogy a hallgató bekapcsolódjon néhány cég tervezőmunkájába, részt vehessen felkészültségének megfelelő feladatok megoldásában, miközben olyan gyakorlati ismeretekre és kompetenciákra tehessen szert, amelyekre későbbi pályafutása során szüksége lesz.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás