2008. október 16., csütörtök

Iparművészeti képzés -FORMATERVEZÉS

Az alapfokozatot szerzett formatervezők a formatervezés különböző területein kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezését végzik. Az alapképzés arra is felkészíti a hallgatókat, hogy az egyedi vagy kisszériás tárgyak tervezése mellett azok előállítását és akár forgalmazását is képesek legyenek lebonyolítani. A formatervezői tevékenység feltételezi azt is, hogy a szakma művelője képes legyen a terv megvalósításához szükséges társadalmi, műszaki, gazdasági és piaci területek szakembereivel való együttműködésre, a tervezett tárggyal, termékkel kapcsolatos tervezési megfontolásai indoklására, döntései megvédésére, a formatervezés területén szokásos speciális ábrázolási és modellkészítési technikák és tervezési módszerek alkalmazására.
A szakmai ismeretanyag a formatervezői tevékenység alapszintű gyakorlati és elméleti ismereteinek széles körét öleli fel. A képzés során a hallgatók elsajátítják a tárgy-, illetve termékfunkciók és a formaképzés alapvető összefüggéseit, megismerik a tervezői kutatás módszerét, a fontosabb tervezői információbázisokat és információszerzési forrásokat, az információk elemzését és rendszerezését, a formaterv látványszerű megjelenítésének kézi és elektronikus technikáit, a térbeli modellkészítés anyagait és technikáit. Felkészülnek arra is, hogy munkájuk során az ergonómiai, a műszaki, a gazdasági, a piaci és a társadalmi szempontokat integrálják a tervezési folyamatba. A képzés során kínált formatervezési stúdiumok például a termék-, bútor- és csomagolástervezési alapismereteket ölelik fel, amit szakági ismeretek egészítenek ki egyebek mellett az általános termékkonstrukció, bútorszerkezettan, csomagolástechnológia szakterületeiről. A szakmai anyag mellett általános elméleti tárgyakat is el kell sajátítaniuk a hallgatóknak a filozófia, művészettörténet és társadalomtudomány területéről.
Az alapképzési szakon nyújtott felkészítést szakmai gyakorlatok teszik teljessé. Ezek révén a hallgatók a formatervezés különböző területein közvetlenül ismerhetik meg az iparvállalatok terméktervező, termékfejlesztő munkáját, illetve a design-vállalkozások vagy kisebb tervező-gyártó vállalkozások mindennapjait. A szakmai gyakorlat egyedülálló lehetőség arra, hogy a hallgatók bekapcsolódhassanak néhány cég tervezőmunkájába, részt vehessenek felkészültségüknek megfelelő feladatok megoldásában. Ennek köszönhetően a kezdő formatervező olyan gyakorlati ismeretekre és kompetenciákra tesz szert, amelyekre későbbi pályafutása során szüksége lesz.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás